Podziemia Pałacu Kultury

Józef Sigalin, architekt który był pełnomocnikiem ds. budowy Pałacu Kultury i Nauki, napisał o najsłynniejszym polskim budynku : „Cały nasz plac, jezdnie i chodniki, wszystko to zbudowane jest na płycie nagrobnej, ułożonej na fundamentach dawnych domów, zamieszkałych przez tysiące ludzi.”

Monumentalny kolos sięga na trzy piętra w głąb dawnego kwartału ulic. Pierwszy poziom zajmują pomieszczenia techniczne i warsztaty, drugi – poprzedzielany  filarami, przeznaczono na cele magazynowe, trzeci – najmniej znany, jest częścią pałacowych fundamentów.

O podziemiach Pałacu mówi wiele miejskich legend. Według jednej z nich podziemne przejścia miały prowadzić do siedziby KC w Domu Partii lub aż pod samą ulicę Belwederską (pewne jest że labirynt korytarzy pozwala obejść cały gmach pod powierzchnią).Według innej, istnieje system wyjść ewakuacyjnych, co jest częściowo prawdą, ponieważ można z podziemi wyjść na ulice.

Pod budynkiem miała płynąć rzeka, w podziemiach mających dużo więcej pięter, miały mieścić się luksusowe salony, schrony atomowe lub centrala telefoniczna łącząca z Moskwą. Kolejna legenda mówiła o stacji kolejowej przeznaczonej dla członków partii. Mit może być powiązany z istnieniem przed wojną na terenie Pałacu zaplecza kolejowego lub z zamurowaną w 1955 bocznicą, która pozwalała transportować ładunki z linii średnicowej na budowę.

Od niedawna można zwiedzać podziemia PKiN. Zwiedzanie to zbyt dużo powiedziane bo w czasie 20 minutowego spaceru zobaczymy niewiele – mały odcinek korytarzy, dyspozytornię oraz wentylatornię. Jednak chwilowe wejścia w inną epokę i eksploracja starych piwnic robi duże wrażenie a zamiast obalać mity, raczej wciąga w miejską archeologię.

 

Reklamy